Tematem najbliższego spotkania będzie Monitorowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.

12 Czerwca 2018, 3:00 - 8:00, CET

Na spotkaniu powiemy na czym polega efektywny nadzór i przedstawimy przykładowe narzędzia jakie mogą być wykorzystane przy wdrażaniu i ocenie efektywności systemu kontroli wewnętrznej w procesach biznesowych, w tym w procesie sprawozdawczości finansowej.

Kontakt

Spotkanie Instytutu Komitetów Audytu KPMG

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)

Agenda

W celu uzyskania zaproszenia na spotkanie bądź pytań prosimy o kontakt: komitetyaudytu@kpmg.pl

Prelegenci Dodatkowe informacje

Spotkanie odbędzie się w Winosferze