close
Share with your friends

Śniadanie podatkowe KPMG "Rewolucja w CIT – jak się przygotować?"

Śniadanie podatkowe KPMG "Rewolucja w CIT – jak się przygotować?"

19.10.2017, 9:00 - 12:30, CET

Wydarzenie odbędzie się 19 października w godzinach 09.00 - 12.30 w Lubelskim Hotelu IBB Grand Hotel. Prelekcje poprowadzą eksperci KPMG z wieloletnią praktyką, na co dzień pracujący w dziale doradztwa podatkowego: Małgorzata Gleń, Aleksandra Leconte oraz Mariusz Szlachta.

W trakcie spotkania omówione zostaną proponowane zmiany w CIT, związane m.in. z:  

● wprowadzeniem limitu potrącalności kosztów za usługi niematerialne oraz odsetki i WNiP;

● oddzielnym rozliczaniem dochodów kapitałowych oraz operacyjnych;

● rozszerzeniem zakresu stosowania klauzuli nieruchomościowej;

● zagranicznymi spółkami kontrolowanymi oraz podatkowymi grupami kapitałowymi;

● wprowadzeniem nowej klauzuli antyabuzywnej dotyczącej aportów przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw (tzw. klauzula uzasadnienia ekonomicznego);

● wprowadzeniem w ramach ustawy nowego podatku majątkowego od nieruchomości komercyjnych.

Kontakt

Śniadanie podatkowe KPMG "Rewolucja w CIT – jak się przygotować?"

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)

Agenda

Agenda zostanie przekazana zarejestrowanym uczestnikom Wydarzenia

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania zaproszenia prosimy o kontakt z Urszulą Pawłowską - upawlowska@kpmg.pl. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora.