close
Share with your friends

Forum Zakupów Strategicznych - spotkanie I

Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM) jako dźwignia innowacyjności i konkurencyjności

19.09.2017, 9:30 - 13:30, CET

Inauguracyjne spotkanie drugiego cyklu Forum Zakupów Strategicznych poświęcone będzie tematyce „Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM) jako dźwignia innowacyjności i konkurencyjności”. Poza prezentacją możliwych rozwiązań przedstawione zostaną praktyczne case studies oraz wyniki badań globalnych adresujące najlepsze praktyki branży zakupowej.

Idea i tematyka spotkań Forum Zakupów Strategicznych
Inicjatywa ma na celu stworzenie efektywnej platformy wymiany doświadczeń oraz dyskusji najbardziej aktualnych trendów i wyzwań w obszarze zakupów. 

Forum Zakupów Strategicznych stanowi cykl spotkań praktyków zakupowych prowadzonych przez ekspertów KPMG oraz EIPM. Do każdego spotkania przypisany został temat wiodący, który odzwierciedli najbardziej aktualne trendy w zarządzaniu obszarem zakupów

Rejestracja

Do udziału w Forum Zakupów Strategicznych zapraszamy Dyrektorów Zakupów lub inne osoby zarządzające funkcją zakupową w największych organizacjach działających w Polsce. Dla pokrycia kosztów administracyjnych związanych z organizacją spotkań została przewidziana opłata za uczestnictwo, uiszczana na rzecz EIPM w wysokości 650 PLN + VAT. 

ZAREJESTRUJ SIĘ NA PIERWSZE SPOTKANIE

W przypadku rejestracji na roczny cykl 2 spotkań łączny koszt wyniesie 995
PLN.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA DWA SPOTKANIA

W celu rejestracji udziału, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Rejestracja prowadzona jest do 15.09.2017.


 

Kontakt

Forum Zakupów Strategicznych

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)

Agenda

Agenda spotkania

[9:30-10:00] SRM Maturity Assessment – jak mierzyć dojrzałość zarządzania dostawcami?

[10:00-10:45] (Digital) Supplier Management - Implementation of an awarded global approach

[10:45-11:00] Przerwa kawowa

[11:00-11:30] Wpływ technologii na zmiany w SRM

[11:30-12:15] Zarządzanie relacjami z dostawcami w kategoriach pośrednio produkcyjnych

[12:15-13:30] Dyskusja warsztatowa

[13:30] Lunch
 

Prelegenci Dodatkowe informacje

Kontakt

Katarzyna Cichoń
Manager
KPMG w Polsce
T: +48 22 528 1508
M: +48 734 122 843
kcichon@kpmg.pl