close
Share with your friends

Webcast: Rewolucja CIT – konsekwencje dla podatników

Ministerstwo Finansów zaprezentowało niedawno projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2018.

10.08.2017, 11:00 - 12:15, CET

Ministerstwo Finansów zaprezentowało niedawno projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2018

Zmiany zmierzają do uszczelnienia systemu podatkowego, zwalczania optymalizacji podatkowych i wdrożenia dyrektywy ATAD dotyczącej praktyk unikania opodatkowania. Ponadto wprowadzony ma zostać podatek majątkowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych. W naszej opinii zmiany są bardzo istotne. Rekomendujemy przeanalizowanie ich wpływu na działalność firmy jak najwcześniej.

W dniu 12 lipca 2017 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustaw o podatku PIT, CIT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym. Projekt wraz z uzasadnieniem liczy 95 stron i zakłada szereg istotnych zmian. Zgodnie z uzasadnieniem, głównym celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu podatku CIT, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa międzynarodowe z faktycznym miejscem uzyskiwania dochodu, w szczególności poprzez przeciwdziałanie stosowaniu mechanizmów tzw. agresywnego planowania podatkowego.

Planowane zmiany mają wejść w życie co do zasady 1 stycznia 2018 r.

Wpływ planowanych zmian na sytuację podatników wymaga szczegółowej analizy u każdego z nich. Jak wynika z uzasadnienia projektu Ustawy nowelizującej celem jej wprowadzenia jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych. Jednakże planowane jest również wprowadzenie rozwiązań zwiększających poziom podatków dochodowych.

Webcast: Rewolucja CIT – konsekwencje dla podatników  ZAREJESTRUJ SIĘ

Kontakt

Webcast: Rewolucja CIT – konsekwencje dla podatników

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)

Agenda

1. Planowane zmiany w CIT
2. Potencjalny wpływ na przedsiębiorstwa

Prelegenci Dodatkowe informacje

WYMAGANIA TECHNICZNE

Aby móc bezproblemowo brać udział w webcastach, Twój komputer powinien spełniać następujące wymagania:

  1. łącze internetowe o przepustowości: dla jakości LQ (Low Quality) – 500 kbps, dla jakości SD Standard Definition) – 1000 kbps, dla jakości HD (High Definition) – 2000 kbps
  2. Otwarte porty: 80, 1935
  3. procesor klasy Pentium4 @ 2 GHz / 4 GB RAM
  4. karta dźwiękowa
  5. Adobe Flash Player w wersji co najmniej 11.1
  6. włączona obsługa ciasteczek i JavaScript w przeglądarce (Chrome, Opera 12+, Firefox, IE9+, Safari).

Aby przetestować konfigurację połączenia internetowego i komputera kliknij tutaj.

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA - webcasty.kpmg.pl