close
Share with your friends

Ogólnopolska konferencja arbitrażowa

KPMG w Polsce patronem merytorycznym trzeciej edycji wydarzenia.

30.03.2017 - 31.03.2017, 10:00 - 14:00, CET

Tegoroczna edycja konferencji odbywa się pod hasłem "Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych. Prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych." KPMG w Polsce jest patronem merytorycznym wydarzenia.

Każdego roku Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) organizuje dwudniową konferencję. W tym roku wydarzenie ukierunkowane zostało na tematykę, która odpowiada problemom pojawiającym się w trakcie realizacji zamówień publicznych i podczas rozstrzygania sporów. Prelegentami będą znawcy tej problematyki.

Kontakt

KPMG w Polsce patronem merytorycznym trzeciej edycji wydarzenia.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)

Agenda

30 marca 2017 r.

 • 09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
 • 10:00 - 10:30 Otwarcie Konferencji 
 • 10:30 - 11:10 Należyta staranność wykonawcy robót budowlanych i obowiązki wykonawcy w rozumieniu „wiedzy technicznej”
 • 11:10 - 11:50 Odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych za błędy w dokumentacji projektowej dostarczonej przez zamawiającego publicznego 
 • 11:50 - 12:20 Przerwa kawowa
 • 12:20 - 13:00 Gwarancja zapłaty za roboty budowlane dla wykonawcy robót z art. 6491-5 kodeksu cywilnego
 • 13:00 - 13:40 Ustawowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych i odsetki za nieterminową zapłatę wynagrodzenia wykonawcy robót
 • 13:40 - 14:20 Obowiązek współdziałania zamawiającego publicznego z wykonawcą robót budowlanych – uregulowania prawne
 • 14:20 - 15:00 Lunch
 • 15:00 - 15:40 Skutki zwłoki dłużnika z pozycji wykonawcy robót i zamawiającego publicznego 
 • 15:40 - 16:20 Umowy o świadczenie niemożliwe do wykonania – następcza niemożliwość spełnienia świadczenia 
 • 16:20 - 17:00 Odstąpienie od umowy – przypadki i skutki prawne
 • 19:00 Uroczysta kolacja

31 marca 2017 r.

 • 10:00 - 10:40 Uregulowania prawne współuczestnictwa konsorcjantów w sporze z zamawiającym publicznym. 
 • 10:40 - 11:20 Opis przedmiotu zamówienia publicznego – dopuszczalność pozaustawowych form opisania przedmiotu zamówienia np. program funkcjonalno-użytkowy z tzw. „optymalizacją” dokumentacji projektowej zamawiającego
 • 11:20 - 12:00 Odpowiedzialność zamawiającego publicznego za działania osób z ramienia zamawiającego w tym Inżyniera Kontraktu
 • 12:00 - 12:30 Przerwa kawowa
 • 12:30 - 13:10 Nadużycie przez zamawiających publicznych gwarancji należytego wykonania umowy z ustawy Prawo zamówień publicznych
 • 13:10 - 13:50 Kary umowne – forma dyscyplinowania wykonawców czy źródło dodatkowych korzyści finansowych zamawiającego w ramach realizacji umowy o roboty budowlane
 • 13:50 Podsumowanie Konferencji
 • 14:00 Lunch
Prelegenci Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie internetowej Wydarzenia