close
Share with your friends

Marta Zemka

dyrektor, audyt ogólny

KPMG w Polsce

Marta Zemka jest biegłym rewidentem specjalizującym się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z międzynarodowymi oraz polskimi zasadami rachunkowości, głównie sektora przedsiębiorstw przemysłowych ze specjalizacją w branżach: Energetyka i zasoby naturalne oraz Oil and Gas. Pracuje w KPMG od 2002 roku, gdzie kieruje licznymi zespołami badającymi jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, w tym badanie grup kapitałowych, których jednostki dominujące są notowane na GPW. Posiada również doświadczenie w procesach emisji obligacji i akcji przez spółki notowane na GPW. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz szkolenia z zakresu metodyki badania sprawozdań finansowych.

Marta Zemka KPMG w Polsce

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister ekonomii

Uprawnienia

  • Biegły Rewident

  • ACCA Diploma in Financial Reporting

Dodatkowe informacje

  • Dołączyła do KPMG w 2002 r.

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

  • Warszawa, PL
 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)