close
Share with your friends
Marek Żyliński KPMG w Polsce

Marek Żyliński

starszy menedżer, zespół doradztwa rachunkowego dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego

KPMG w Polsce

W latach 2006-2014 Marek pracował w dziale audytu KPMG, gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych jednostek sektora finansowego, w tym szczególności zakładów ubezpieczeń. Po pracy w audycie pracował w dziale sprawozdawczości finansowej dużej grupy ubezpieczeniowo-finansowej działającej w Polsce, gdzie odpowiadał za koordynację procesów sprawozdawczych na potrzeby grupowe i statutowe, jak również za sprawozdawczość na potrzeby zarządcze. W 2016 r. dołączył do Zespołu Doradztwa Rachunkowego, gdzie zajmuje się przede wszystkim wsparciem klientów przy wdrożeniach MSSF 15 Przychody z umów z klientami oraz MSSF 16 Leasing (zarówno w Polsce, jak i innych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej), jak również przejściu na MSSF przy sporządzaniu sprawozdań statutowych. Marek zajmuje się również wsparciem klientów przy ujęciu nietypowych transakcji w księgach rachunkowych (niestandardowe umowy), rozliczeniu transakcji nabycia jednostek oraz restrukturyzacji (podziały, połączenia).

Kwalifikacje
  • Biegły rewident

  • Członek ACCA

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej