Justyna Zań KPMG w Polsce

Justyna Zań

Partner, Audyt Instytucji Finansowych

KPMG w Polsce

Pracuje w KPMG od 2001 roku. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje świadczenie usług rewizji finansowej zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Od prawie 20 lat wykonuje oraz sprawuje nadzór nad badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych banków giełdowych, oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych, firm ubezpieczeniowych a także innych instytucji finansowych. Zajmuje się również audytami systemów kontroli wewnętrznej i sprawozdawczości finansowej zgodnie z normami PCAOB dla banków. Ma szerokie doświadczenie związane z projektami typu due diligence w sektorze usług finansowych, przeglądami korporacyjnych i detalicznych portfeli kredytowych oraz opinii księgowych usług doradczych związanych z MSSF.

Edukacja i kwalifikacje
  • Magister ekonomii, Szkoła Główna Handlowa, kierunek: Finanse i Bankowości

Uprawnienia
  • Polski Biegły Rewident nr 12750

Dodatkowe informacje
  • Członek Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej