Monika Warmbier | KPMG | PL
close
Share with your friends

Monika Warmbier

partner, doradztwo rachunkowe dla sektora niefinansowego

KPMG in Poland

Monika jest Partnerem w KPMG i ma ponad 17 lat doświadczenia w badaniu i doradztwie dotyczącym sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, w tym również we wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Podczas swojej pracy zdobyła cenne doświadczenie pracując dla Audit New Zealand, dostawcy usług badania sprawozdań finansowych i innych usług poświadczających dla jednostek sektora publicznego. Zadania Moniki w Audit New Zealand polegały na nadzorowaniu badania sprawozdań finansowych jednostek budżetowych oraz wsparciu Audit New Zealand we wdrażaniu MSSF. W latach 2008 – 2011 Monika pracowała w Dziale Wsparcia Technicznego (Department of Professional Practice), wspierając zespoły audytowe w prawidłowym stosowaniu MSSF, ustawy o rachunkowości oraz standardów rewizji finansowej. W 2011 roku Monika rozpoczęła pracę w Dziale Doradztwa Rachunkowego i zajmuje się głównie doradztwem w zakresie MSSF. Monika prowadziła również liczne szkolenia dla pionów finansowo-księgowych w zakresie sprawozdawczości i praktycznego zastosowania MSSF; prezentacje na konferencjach finansowo-księgowych dla pracowników wyższego szczebla i Zarządów.

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister, Zarządzenie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Uprawnienia

  • Biegły rewident

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij