Monika Warmbier, Partner w  KPMG w Polsce

Monika Warmbier

Partner, Doradztwo Rachunkowe dla Sektora Niefinansowego

KPMG w Polsce

Monika jest Partnerem w KPMG i ma ponad 20 lat doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych a przede wszystkim w doradztwie w zakresie rachunkowości oraz stosowania z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Podczas swojej pracy zdobyła cenne doświadczenie pracując dla Audit New Zealand, dostawcy usług badania sprawozdań finansowych i innych usług poświadczających dla jednostek sektora publicznego w Nowej Zelandii. W latach 2008 – 2011 Monika pracowała w Dziale Wsparcia Technicznego (Department of Professional Practice), wspierając zespoły audytowe w prawidłowym stosowaniu MSSF, ustawy o rachunkowości oraz standardów rewizji finansowej. W 2011 roku Monika rozpoczęła pracę w Dziale Doradztwa Rachunkowego i tam zajmuje się głównie doradztwem w zakresie stosowania MSSF. Obecnie Monika kieruje departamentem doradztwa rachunkowego w Polsce oraz jest odpowiedzialna za doradztwo w tym zakresie w regionie CEE. Doradztwo w zakresie infrastruktury W ramach KPMG Monika odpowiada również za dział doradztwa w zakresie projektów infrastrukturalnych, w tym projektów doradczych dla firm, dla których energia elektryczna stanowi jeden z podstawowych kosztów prowadzonej działalności. Monika swoje doświadczenie z zakresu sektora energetyki zdobyła podczas 20 letniej kariery w KPMG współpracując z największymi spółkami energetycznymi i firmami produkcyjnymi - energochłonnymi w Polsce. Monika może się pochwalić uczestnictwem w projektach doradczych dla największych spółek działających w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, dystrybucji i przesyłu. Monika prowadziła projekty rachunkowe dotyczące połączeń, podziałów oraz innych transakcji o charakterze restrukturyzacyjnym dotyczących jednostek działających w sektorze energetycznym, rozliczania kosztów budowy bloków energetycznych w tym kapitalizacji kosztów finansowania oraz ujmowania przychodów z rozruchów technologicznych i próbnych, wdrażania standardów dotyczących rozliczania przychodów oraz ujmowania leasingów. Doświadczenie Moniki z sektora energetycznego obejmuje również kwestie ujmowania kosztów projektów R&D oraz kwestii specyficznych w sektorze: prawa do emisji, świadectwa pochodzenia, rekompensaty czy kwestie związane z rynkiem mocy. Zdobyte przez Monikę doświadczenie w prowadzeniu projektów, między innymi, z sektora energetycznego, doprowadziło do powstania Zespołu specjalizującego się w zakresie doradztwa technicznego, który realizuje projekty strategiczne dla sektora energii i przedsiębiorstw energochłonnych, jak również wspierającego pozostałe przedsiębiorstwa w zarządzaniu energią. W ramach KPMG Monika odpowiada również za dział doradztwa w zakresie projektów infrastrukturalnych, w tym projektów doradczych dla firm, dla których energia elektryczna stanowi jeden z podstawowych kosztów prowadzonej działalności. Monika swoje doświadczenie z zakresu sektora energetyki zdobyła podczas 20 letniej kariery w KPMG współpracując z największymi spółkami energetycznymi i firmami produkcyjnymi - energochłonnymi w Polsce. Monika może się pochwalić uczestnictwem w projektach doradczych dla największych spółek działających w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, dystrybucji i przesyłu. Monika prowadziła projekty rachunkowe dotyczące połączeń, podziałów oraz innych transakcji o charakterze restrukturyzacyjnym dotyczących jednostek działających w sektorze energetycznym, rozliczania kosztów budowy bloków energetycznych w tym kapitalizacji kosztów finansowania oraz ujmowania przychodów z rozruchów technologicznych i próbnych, wdrażania standardów dotyczących rozliczania przychodów oraz ujmowania leasingów. Doświadczenie Moniki z sektora energetycznego obejmuje również kwestie ujmowania kosztów projektów R&D oraz kwestii specyficznych w sektorze: prawa do emisji, świadectwa pochodzenia, rekompensaty czy kwestie związane z rynkiem mocy. Zdobyte przez Monikę doświadczenie w prowadzeniu projektów, między innymi, z sektora energetycznego, doprowadziło do powstania Zespołu specjalizującego się w zakresie doradztwa technicznego, który realizuje projekty strategiczne dla sektora energii i przedsiębiorstw energochłonnych, jak również wspierającego pozostałe przedsiębiorstwa w zarządzaniu energią.

Edukacja i kwalifikacje
  • Magister, Zarządzenie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Uprawnienia
  • Biegły rewident

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej