close
Share with your friends

Alina Wołoszyn

Partner, Szef Działu Deal Advisory

KPMG w Polsce

Posiada wieloletnie doświadczanie na polskim i europejskim rynku w zakresie doradztwa finansowego, strukturyzacji i organizacji finansowania w formie kredytów konsorcjalnych (Corporate Lending oraz Project Finance), obligacji (w tym korporacyjnych, projektowych, przychodowych, High Yield) oraz z udziałem agencji ubezpieczania kredytów eksportowych. Specjalizuje się w sektorach: górniczym, infrastrukturalnym, energetycznym i publicznym, w których zdobyła bogate doświadczenie pracując przy transakcjach zrealizowanych dla polskich klientów. Pracuje w KPMG od 2008 roku. W roku 2019 została Szefem Działu Business Advisory w KPMG w Polsce. Kieruje zespołem specjalistów z obszaru finansowania w KPMG w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu nowego finansowania, refinansowaniu czy restrukturyzacji istniejącego zadłużenia i doradztwie strategicznym. Wspiera klientów KPMG w sporządzaniu biznes planów, studiów wykonalności, analiz efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych, sporządzeniu i weryfikacji modeli finansowych, opracowaniu IBR (Independent Business Review), opracowaniu testów prywatnego inwestora i wierzyciela, przygotowaniu polityk i wewnętrznych procedur oraz doradza przy projektach PPP. Pełniła kluczową rolę w procesach pozyskania finasowania dla dużych spółek na rynku polskim, które zakończyły się sukcesem.Alina wspiera również klientów KPMG w sporządzaniem biznes planów, studiów wykonalności, analiz efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych, sporządzeniu i weryfikacji modeli finansowych, opracowanie IBR (Independent Business Review), opracowanie testów prywatnego inwestora i wierzyciela, doradztwo przy przygotowaniu polityk i wewnętrznych procedur, doradztwo przy projektach PPP. Pełniła kluczową rolę w procesach pozyskania z sukcesem finasowania dla dużych spółek na rynku polskim. Alina pracuje w KPMG od 2008 roku.

Alina Wołoszyn KPMG w Polsce
Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)