close
Share with your friends

Agnieszka Wysocka

starszy menedżer, Risk Consulting, Accounting Advisory Services dla sektora finansowego

KPMG w Polsce

Agnieszka pracuje w KPMG od 12 lat. Podczas 5 lat w dziale Audytu Instytucji Finansowych zyskała szerokie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych dla wielu banków i instytucji finansowych (firmy leasingowe, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie) zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Podczas koejnych 7-lat pracowała w departamencie usług doradczych, zwłaszcza dla banków, instytucji finansowych i innych spółek giełdowych. Zdobyła obszerne doświadczenie dotyczące doradztwa w ramach sprzedaży portfeli, przeglądów procesów wewnętrznych i wdrożeń procesów, transakcji optymalizacji podatkowych, oceny portfeli kredytów detalicznych i korporacyjnych oraz zarządzania ryzykiem kredytowym. Brała udział w wielu projektach doradczych związanych z doradztwem rachunkowym, procesach due diligence, doradztwie po fuzji, alokacji ceny nabycia, procesach konsolidacyjnych, wdrożeniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, sporządzaniu pakietów sprawozdawczych, doradztwie w zakresie implementacji Ksiąg Głównych, gdzie wspierała Klientów poprzez przygotowanie studium wykonywalności (ang. feasibility study) oraz weryfikacje schematów rachunkowych wprowadzanych do Księgi Głównej. Dodatkowo, Agnieszka posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla licznych klientów z różnych sektorów, w szczególności dla klientów z sektora bankowego.

Agnieszka Wysocka KPMG w Polsce

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  • Magister, Finanse i Biznes Międzynarodowy, Aarhus School of Business, Dania

  • Audencia Ecole de Management, Francja

Uprawnienia

  • Biegły rewident

  • ACCA (Affiliate)

  • Diploma in IFRS

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)