Katarzyna Trzópek

Katarzyna Trzópek

Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych

KPMG w Polsce

Pracuje w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG od 10 lat. Posiada duże doświadczenie w zakresie doradztwa dla podmiotów rynku finansowego, w zakresie oceny skutków wypłat na rzecz podmiotów zagranicznych oraz w tworzeniu międzynarodowych struktur holdingowych i finansowych. Obecnie zaangażowana jest w projekty związane z odzyskaniem nadpłaconego podatku u źródła przez zagraniczne fundusze inwestycyjne z wielu krajów (zarówno unijnych jak i spoza Unii). W tym celu ściśle współpracuje z wieloma pracownikami zagranicznych biur KPMG oraz koordynuje projekty. Reprezentuje licznych klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Brała udział w postępowaniu na rzecz funduszu inwestycyjnego przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w przełomowej sprawie C-190/12. Była zaangażowana w projekty dotyczące implementacji międzynarodowych struktur w sektorze nieruchomości, wypracowania optymalnego podatkowo modelu zarządzania łańcuchem dostaw oraz zastosowaniem cen transferowych. Doradzała i analizowała transakcje związane z reorganizacjami wielu spółek oraz inne transakcje transgraniczne. W 2014 roku pracowała w biurze KPMG w Sydney zdobywając cenne doświadczenie w zakresie międzynarodowej praktyki podatkowej.

Specjalizacja
Polityka państwa i zmiany przepisów Rynki krajowe Zarządzanie inwestycjami: zgodność z obowiązującymi regulacjami
Edukacja i kwalifikacje
  • Magister Prawa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uprawnienia
  • Radca prawny, nr wpisu: WA-14060

  • Doradca Podatkowy, numer wpisu: 12210

Specjalizacje
  • Podatki międzynarodowe

  • Podatek dochodowy od osób prawnych

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej