close
Share with your friends

Katarzyna Trzópek

Manager, Dział Doradztwa Podatkowego, International Corporate Tax

KPMG w Polsce

Katarzyna pracuje w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG od 7 lat. Posiada duże doświadczenie w zakresie doradztwa dla podmiotów rynku finansowego, w zakresie oceny skutków wypłat na rzecz podmiotów zagranicznych oraz w tworzeniu międzynarodowych struktur holdingowych i finansowych. Katarzyna obecnie zaangażowana jest w projekty związane z odzyskaniem nadpłaconego podatku u źródła przez zagraniczne fundusze inwestycyjne z wielu krajów (zarówno unijnych jak i spoza Unii). W tym celu Katarzyna ściśle współpracuje z wieloma pracownikami zagranicznych biur KPMG oraz koordynuje projekty. Katarzyna reprezentuje licznych klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Brała udział w postępowaniu na rzecz funduszu inwestycyjnego przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w przełomowej sprawie C-190/12. Katarzyna była zaangażowana w projekty dotyczące implementacji międzynarodowych struktur w sektorze nieruchomości, wypracowania optymalnego podatkowo modelu zarządzania łańcuchem dostaw oraz zastosowaniem cen transferowych. Doradzała i analizowała transakcje związane z reorganizacjami wielu spółek oraz inne transakcje transgraniczne. W 2014 roku pracowała w biurze KPMG w Sydney zdobywając cenne doświadczenie w zakresie międzynarodowej praktyki podatkowej.

Katarzyna Trzópek

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister Prawa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uprawnienia

  • Radca prawny, nr wpisu: WA-14060

  • Doradca Podatkowy, numer wpisu: 12210

Specjalizacje

  • Podatki międzynarodowe

  • Podatek dochodowy od osób prawnych

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną