Jakub Tomżyński KPMG

Jakub Tomżyński

Menadżer, Dział doradztwa podatkowego, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG w Polsce

Specjalizuje się w zakresie podatków oraz pomocy publicznej w obszarze działalności B+R, innowacji oraz inwestycji. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z podmiotami, które tworzą i wdrażają innowacje, jak również rozwijają się poprzez inwestycje. Asystuje zarówno dużym, jak i małym przedsiębiorstwom, identyfikuje i weryfikuje planowane przedsięwzięcia B+R+I, mapując je z możliwościami pozyskania finansowania w postaci ulg i zachęt podatkowych oraz dotacji pieniężnych.

Edukacja i kwalifikacje
  • Magister, Prawo, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

  • Magister, Prawo, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Magister, Finanse i rachunkowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uprawnienia
  • Radca prawny

Specjalizacje
  • Pomoc publiczna

  • Ulgi i zwolnienia podatkowe

  • Dotacje