Łukasz Staniak Menedżer, Zarządzanie ryzykiem i audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo

Łukasz Staniak

Starszy menedżer, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Dział Doradztwa Biznesowego

KPMG w Polsce

Łukasz posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie związane z systemami teleinformatycznymi. Przed dołączeniem do KPMG Łukasz koordynował i wspomagał merytorycznie prace zespołu ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzanie testów bezpieczeństwa, zadań z zakresu informatyki śledczej, testów aplikacji internetowych oraz przeglądów infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa. Współpracował z czołowymi firmami należącymi do sektora finansowego, energetycznego jak również e-commerce zarówno w Polsce jak i za granicą. Łukasz prowadzi również zajęcia z zakresu cyber bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych na studiach podyplomowych na warszawskich uczelniach oraz aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z cyber bezpieczeństwem w Polsce.

Edukacja i kwalifikacje
 • Magister inżynier, Inżynierskie zastosowanie informatyki, Politechnika Lubelska

 • Studia Podyplomowe, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

 • ISO 27001 Information Security Management System Auditor/Lead Auditor

 • Projektant zabezpieczeń sieci teleinformatycznych wg normy ISO 27001:2005

Uprawnienia
 • CISM (Certified Information Security Manager)

 • CISA (Certified Information Systems Auditor)

 • CISSP (Certified Information Systems Security Professional)

 • OSCP (Offensive Security Certified Professional)

 • CEH (Certified Ethical Hacker)

Specjalizacje
 • Przeglądy bezpieczeństwa systemów IT oraz OT

 • Testy penetracyjne infrastruktury

 • Red Teaming

Publikacje
Pokaż więcej
Związany z
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej