close
Share with your friends

Agnieszka Sułecka

starszy menedżer, dział doradztwa podatkowego

KPMG w Polsce

Agnieszka zajmuje się doradztwem podatkowym od 2003 r. Doradza spółkom polskim i zagranicznym z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Agnieszka specjalizuje się w obszarze doradztwa związanego z transakcjami fuzji i przejęć, reorganizacjami, planowaniem podatkowym, w tym w zakresie cen transferowych i bieżącym doradztwem podatkowym. Posiada szerokie doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów typu due diligence, kompleksowych przeglądów podatkowych nakierowanych na identyfikację obszarów ryzyka i możliwości optymalizacji bieżących rozliczeń podatkowych. Agnieszka doradza również podmiotom prowadzącym działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Agnieszka Sułecka

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)

  • Executive MBA na UEK i Stockholm Univesity School of Business

Uprawnienia

  • Doradca podatkowy nr 10743

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną