Przemysław Kamil Rosiak

Radca prawny, Partner Associate, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

KPMG w Polsce

Przemysław Kamil Rosiak współpracuje z Kancelarią od 1999 roku. W swojej karierze zawodowej pracował m. in. jako naczelnik Wydziału Prawa Unii Europejskiej w Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odbył staż w gabinecie Prezesa Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu Bo Vesterdorfa w roku 2003, a w latach 2004-2006 pracował w tym sądzie jako referendarz, doradzał jednemu z największych europejskich inwestorów budowlanych w zakresie przygotowania podstaw prawnych dotyczących budowy w Polsce 8 centrów handlowych i zarządzania nimi, a także uczestniczył w przygotowaniu umów budowy multipleksu, fabryki części samochodowych i innych obiektów związanych z działalnością gospodarczą w Polsce. Prowadzi doradztwo w sprawach konkurencji i pomocy publicznej, nabywania praw do nieruchomości, a także prawnych aspektów poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego oraz emisji CO2 w Polsce. Reprezentuje i doradza klientom w postępowaniach przed Komisją Europejską (domniemana pomoc publiczna dla SR Nauta), Sądem ds. Służby Publicznej Unii Europejskiej (sprawa F-114/12), Sądem Unii Europejskiej (sprawy T-4/06, T-291/06, T-183/07, T-195/07, T-199/07, T-486/11) oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE (sprawa C-422/11P). Posiada szerokie doświadczenie w negocjacjach, zarówno na poziomie międzynarodowym (w imieniu podmiotów publicznych i prywatnych), jak i krajowym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa UE i prawa konkurencji dla radców prawnych, sędziów, urzędników państwowych i przedsiębiorców. Jest krajowym korespondentem European State Aid Law Quarterly oraz autorem i współautorem publikacji książkowych oraz autorem artykułów naukowych nt. prawa europejskiego i prawa konkurencji [„Konkurencja” (Lexis Nexis 2004); „Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Aspekty praktyczne” (Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2007); „Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej” (TNOiK, Toruń 2009); „The ne bis in idem Principle in Proceedings Related to Anti-Competitive Agreements in EU Competition Law” w: Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies Nr 5(6) z 2012 r.].

  • Prawo i administracja, Uniwersytet Warszawski

  • Master in European Community Law (LLM), College of Europe w Brugii

  • Stosunki Międzynarodowe, Uniwersytet Warszawski

  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (1999)