close
Share with your friends
Krzystof Radziwon KPMG w Polsce

Krzysztof Radziwon

Partner, Business Advisory

KPMG w Polsce

Dołączył do KPMG w 1998 roku. Posiada ponad 18 lat różnorodnego doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, audytu systemów informatycznych oraz data analytics. Odpowiedzialny jest za obszar Zarządzania Ryzykiem, w szczególności za usługi związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania ryzykiem, audytu systemów informatycznych, ocenę i projektowanie systemów kontroli wewnętrznej w tym wspierających audyt ciągły. Przez ostatnie 15 lat był zaangażowany w szereg projektów związanych oceną i projektowaniem systemów kontroli wewnętrznej zarówno na warstwie procesów biznesowych jak i systemów informatycznych. Pracował dla spółek z sektorów farmaceutycznego, telekomunikacyjnego, bankowego, ubezpieczeniowego przedsiębiorstw z szeroko rozumianego sektora przemysłowego.

Specjalizacja
Doradztwo w zakresie ryzyka Usługi doradcze Zapewnienie zarządzania ryzykiem
Edukacja i kwalifikacje
  • Magister, Finanse i Rachunkowość, First Independent College of Business and Administration in Warsaw

Uprawnienia
  • Association of Chartered Certified Accountants (FCCA)

  • Certified in Risk and Information Systems Controls (CRISC)

  • Certified Information Systems Auditor (CISA)

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej