Krzystof Radziwon KPMG w Polsce

Krzysztof Radziwon

Partner, Business Advisory

KPMG w Polsce

Do KPMG dołączył w 1998 roku. Posiada ponad 20 lat różnorodnego doświadczenia w zakresie analizy systemów informatycznych, optymalizacji procesów oraz doradztwa w zakresie narzędzi analitycznych i transakcyjnych. Koncentruje się na usługach związanych z cyfrową transformacją, w szczególności projektowaniu i wdrażaniu systemów transakcyjnych i platform analitycznych oraz automatyzacji procesów analizy danych i raportowania, włączając tematykę data driven company. Na poziomie biznesowym zajmuje się problematyką związaną z obszarem finansów oraz relacjami z klientami. Krzysztof pracował dla spółek z sektorów farmaceutycznego, przedsiębiorstw z szeroko rozumianego sektora przemysłowego, telekomunikacyjnego oraz sektora usług finansowych.

  

Specjalizacja
Doradztwo w zakresie ryzyka Usługi doradcze Zapewnienie zarządzania ryzykiem
Edukacja i kwalifikacje
  • Magister, Finanse i Rachunkowość, First Independent College of Business and Administration in Warsaw

Uprawnienia
  • Association of Chartered Certified Accountants (FCCA)

  • Certified in Risk and Information Systems Controls (CRISC)

  • Certified Information Systems Auditor (CISA)

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej