close
Share with your friends
Michał Podgajny KPMG w Polsce

Michał Podgajny

Dyrektor, FS Management Consulting

KPMG w Polsce

Jest liderem Zespołu Doradztwa Strategicznego i Operacyjnego dla instytucji finansowych w Polsce. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie we wsparciu transformacji wiodących organizacji z sektora finansowego w Polsce i zagranicą. Pracuje na pograniczu biznesu, operacji i technologii oraz pomaga definiować strategie, które łączą cele biznesowe z możliwościami operacyjnymi i technologicznymi kreując dodatkową wartość dla firmy. Pomaga nadążać za dynamicznie zmieniającym się otoczeniem biznesowym, regulacyjnym i technologicznym oraz wspiera firmy między innymi w takich obszarach jak: strategia, transformacja cyfrowa, modele biznesowe i operacyjne czy innowacje.

Edukacja i kwalifikacje
  • Magister, Metody ilościowe i systemy informacyjne, Szkoła Główna Handlowa

  • Magister, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Szkoła Główna Handlowa

Dodatkowe Informacje
  • Project Management Professional PMP (PMI)

  • Certyfikat ISTQB

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej