Piotr Pawlak | KPMG w Polsce

Piotr Pawlak

Menedżer, Doradztwo Rachunkowe

KPMG w Polsce

Piotr dołączył do KPMG w 2011 i posiada doświadczenie w projektach audytowych, doradztwie transakcyjnym oraz w usługach z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. W latach 2011 – 2015 zdobywał doświadczenie członka zespołu, jak również prowadził badania sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF). Posiada także doświadczenie w analizie procesów i kontroli wewnętrznych w zgodzie z SOX US GAAP. W latach 2015 – 2016 pracował w zespole doradztwa transakcyjnego, gdzie realizował badania due-diligence oraz projekty doradcze z zakresu fuzji i przejęć przedsiębiorstw. W tym czasie przeprowadzał różne analizy, od finansowych do bardziej zorientowanych rynkowo i operacyjnie.

W październiku 2016 r. dołączył do zespołu doradztwa rachunkowego, gdzie wspiera merytorycznie klientów m.in. przy restrukturyzacjach i ujednolicaniu zasad raportowania, sporządzaniu e-sprawozdań finansowych, ocenie jakości kontroli wewnętrznych, alokacji ceny nabycia i rozliczaniu połączeń, wdrażaniu standardów MSSF, jak również przy usprawnianiu procesów z obszaru finansów.

Edukacja i kwalifikacje
  • Magister nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uprawnienia
  • W trakcie procesu uzyskiwania kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)

Dodatkowe informacje
  • Mentor, certyfikowany trener wewnętrzny KPMG

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej