Rafał Owczarek | KPMG | PL
close
Share with your friends

Rafał Owczarek

partner, Deal Advisory, szef zespołu doradztwa transakcyjnego

KPMG w Polsce

Rafal posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansowych usług doradczych wynikające z zaangażowania w kilkaset projektów związanych z transakcjami kapitałowymi. Od momentu rozpoczęcia pracy w KPMG w roku 1996, Rafał uczestniczył w licznych projektach badania sprawozdań finansowych realizowanych przez dział Audytu zarówno na rzecz małych jak i dużych klientów, włączając spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od roku 1999 Rafał jest członkiem zespołu Doradztwa Transakcyjnego, w którym nabył bogate doświadczenie w prowadzeniu szerokiego zakresu analiz finansowych związanych z transakcjami kapitałowymi; od roku 2015 Rafał jest szefem działu Doradztwa Transakcyjnego KPMG w Polsce. Rafał prowadził wiele projektów dotyczących przeglądów typu due diligence (zarówno dla strony kupującej jak i dla strony sprzedającej - vendor due diligence) oraz doradztwa transakcyjnego (m.in. wsparcie dla strony sprzedającej - vendor assistance, przeglądy umów nabycia akcji/udziałów, wsparcie przy zamknięciu transakcji - transaction completion assistance) zarówno dla klientów krajowych jak i międzynarodowych w odniesieniu do podmiotów działających w różnych sektorach. Rafał brał udział w licznych projektach związanych z prywatyzacjami w Polsce. Doświadczenie Rafała obejmuje również projekty związane z restrukturyzacją finansową spółek.

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

  • Executive MBA in International Business, University of Bristol, Wielka Brytania oraz Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paryż, Francja,

Uprawnienia

  • Członek stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Wielka Brytania

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij