close
Share with your friends

Rafał Owczarek

partner, Deal Advisory, szef zespołu doradztwa transakcyjnego

KPMG w Polsce

Rafal posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansowych usług doradczych wynikające z zaangażowania w kilkaset projektów związanych z transakcjami kapitałowymi. Od momentu rozpoczęcia pracy w KPMG w roku 1996, Rafał uczestniczył w licznych projektach badania sprawozdań finansowych realizowanych przez dział Audytu zarówno na rzecz małych jak i dużych klientów, włączając spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od roku 1999 Rafał jest członkiem zespołu Doradztwa Transakcyjnego, w którym nabył bogate doświadczenie w prowadzeniu szerokiego zakresu analiz finansowych związanych z transakcjami kapitałowymi; od roku 2015 Rafał jest szefem działu Doradztwa Transakcyjnego KPMG w Polsce. Rafał prowadził wiele projektów dotyczących przeglądów typu due diligence (zarówno dla strony kupującej jak i dla strony sprzedającej - vendor due diligence) oraz doradztwa transakcyjnego (m.in. wsparcie dla strony sprzedającej - vendor assistance, przeglądy umów nabycia akcji/udziałów, wsparcie przy zamknięciu transakcji - transaction completion assistance) zarówno dla klientów krajowych jak i międzynarodowych w odniesieniu do podmiotów działających w różnych sektorach. Rafał brał udział w licznych projektach związanych z prywatyzacjami w Polsce. Doświadczenie Rafała obejmuje również projekty związane z restrukturyzacją finansową spółek.

Rafał Owczarek KPMG w Polsce

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

  • Executive MBA in International Business, University of Bristol, Wielka Brytania oraz Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paryż, Francja,

Uprawnienia

  • Członek stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Wielka Brytania

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)