Renata Pięta-Mintus KPMG w Polsce

Renata Pięta-Mintus

Partner, Doradztwo Podatkowe

KPMG w Polsce

W KPMG pracuje od 1999 roku. Wcześniej w latach 1994-1998 r. pracowała w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu, a w latach 1998-1999 roku w dziale podatkowym innej firmy z tzw. BIG4. Doradza firmom polskim i zagranicznym. Zaangażowana w doradztwo z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Brała udział w licznych projektach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. Doradzała w procesie reorganizacji grup spółek (przekształcenia, połączenia, podziały, podatkowe grupy kapitałowe). Kierowała projektami z zakresu fuzji i przejęć (w tym projektami typu due diligence). Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi.

Specjalizacja
CIT Podatki Podatki pośrednie Usługi podatkowe dla osób fizycznych VAT, GST oraz podatki od sprzedaży towarów i usług
Edukacja i kwalifikacje
  • Magister, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Uprawnienia
  • Doradca Podatkowy

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej