Renata Pięta-Mintus | KPMG | PL
close
Share with your friends

Renata Pięta-Mintus

dyrektor, doradztwo podatkowe

KPMG w Polsce

W latach 1994-1998 r. Renata pracowała w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu. W 1998 i 1999 roku pracowała w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers. W KPMG pracuje od 1999 roku. Doradza firmom polskim i zagranicznym. Zaangażowana w doradztwo z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Brała udział w licznych projektach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. Doradzała w procesie reorganizacji grup spółek (przekształcenia, połączenia, podziały, podatkowe grupy kapitałowe). Kierowała projektami z zakresu fuzji i przejęć (w tym projektami typu due diligence). Reprezentowała klientów przed organami podatkowymi.

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Uprawnienia

  • Doradca Podatkowy

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Połącz się z Renata

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij