Paweł Majewski | KPMG | PL
close
Share with your friends

Paweł Majewski

młodszy menedżer, Global Mobility Services

KPMG w Polsce

Paweł ma ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS (włączając w to doradztwo dotyczące międzynarodowych aspektów opodatkowania osób fizycznych), jak również zajmuje się koordynowaniem procesu przygotowania rocznych zeznań podatkowych. Jest autorem licznych komentarzy publikowanych w prasie podatkowej.

Edukacja i kwalifikacje

  • Uniwesytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prawo kanoniczne

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną