close
Share with your friends
Ariel Machnicki

Ariel Machnicki

Menedżer, Risk Consulting

KPMG w Polsce

Ariel dołączył do KPMG w 2012 roku. Obecnie jako manager prowadzi projekty związane z przeprowadzaniem kompleksowej inwentaryzacji i optymalizacji procesów biznesowych, weryfikacji istniejących kontroli wewnętrznych, zarządzaniem ryzykiem oraz identyfikacji zdolności Klientów do zbudowania w nich struktur organizacyjnych oraz procesów opartych na fundamentach Data Governance oraz Architekturze Korporacyjnej w wersji smart. Cele prowadzonych przez niego projektów to: głębsze poznanie swojej organizacji przez Klienta, identyfikacja potrzeb i zbędnych kosztów, budowania środowiska pozwalającego stworzenie procesów do gromadzenia niezbędnej wiedzy służącej do podejmowania strategicznych decyzji, wdrażanie innowacyjnych zmian oraz nabywanie większej i długotrwałej odporności na ciągle zmieniające się warunki biznesowe oraz regulacyjne. Ariel jest pasjonatem wciąż jeszcze nieodkrytego potencjału inżynierii informacji, ryzyka wynikającego z elementów takich jak: Information Security, Data Privacy oraz Data Trust a po przeciwnym biegunie również akceleratorów do innowacji ściśle związanych z aspektami takimi jak: Data Lifecycle oraz Data Journey Map, uświadamiających Klienta o wartości jaką dysponuje w posiadaniu i codziennym przetwarzaniu danych, które motywują Klientów do kierowania się ku opracowywania strategii biznesowej opartej na informacji jako najważniejszym aktywie w dobie Industry 4.0 oraz dostosowywaniu do niej strategii IT. W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie zdobyte w projektach doradczych i audytach prowadzonych na styku biznesu, regulacji oraz środowiska IT, zawierających się w ocenie bezpieczeństwa informatycznego, ryzyka operacyjnego oraz projektowaniu i przeglądach środowiska kontroli wewnętrznych związanych z obszarami SOX404, SOC/ISAE 3402 oraz regulacjami legislacyjnymi czy też sektorowymi (np. GDPR, Rekomendacja D, UoKSC, TISAX) oraz standardów i najlepszych praktyk takich jak ISO, COBIT, NIST, TOGAF - co pozwala mu wykorzystać ten potencjał do wprowadzania Klienta do bezpiecznej, zrównoważonej i dostosowanej do jego potrzeb cyfrowej transformacji.

Posiada doświadczenie w sektorach finansowym, motoryzacyjnym, sprzedaży detalicznej, farmaceutycznym, technologii i usług IT oraz przemysłu chemicznego.

Edukacja i kwalifikacje
  • Magister Zarządzania (zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym)

Uprawnienia
  • CISA (Certified Information System Auditor)

  • Audytor Wewnętrzny ISO 27001 (ISMS) oraz ISO 9001 (QMS)

  • Prince2 Foundation

  • Agile PM Foundation

  • ITIL Foundation

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej