Agnieszka Müller-Grządka

Agnieszka Müller-Grządka

Dyrektor, Audyt Ogólny

KPMG w Polsce

W KPMG pracuje od 1994 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek z różnych branż. Od 2007 roku pracuje w Departamencie Wsparcia Zawodowego. W latach 2007–2015 była członkiem komisji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) ds. opiniowania aktów prawnych, a w latach 2007–2011 także członkiem komisji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów ds. standardów rewizji finansowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, jest członkiem ACCA. Jest też członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów obecnej kadencji.

Edukacja i kwalifikacje
  • Magister ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • Executive MBA - Uniwersytet Warszawski wspólnie z University of Illinois at Urbana Champaign

Uprawnienia
  • biegły rewident

  • FCCA

  • członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów obecnej kadencji

  • członek komisji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów ds. standaryzacji usług biegłego rewidenta obecnej kadencji

  • czlonek komisji ds. standardów i komisji ds. opiniowania aktów prawnych we wcześniejszych kadencjach

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej