Kuba Lewandowski

Kuba Lewandowski

Assistant Manager, Doradztwo Podatkowe, Global Mobility Services

KPMG w Polsce

Dołączył do KPMG w 2017 r. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS (włączając w to doradztwo dotyczące międzynarodowych aspektów opodatkowania osób fizycznych), jak również zajmuje się koordynowaniem procesu przygotowania rocznych zeznań podatkowych. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie dla osób zatrudnionych na statkach morskich oraz jednostkach off-shore. Jest autorem kilkudziesięciu komentarzy publikowanych w prasie podatkowej, w zakresie opodatkowania polskich rezydentów pracujących w branży morskiej.

Specjalizacja
Polityka państwa i zmiany przepisów Polityka zgodności z obowiązującymi regulacjami podatkowymi Rynki krajowe
Edukacja i kwalifikacje
  • Prawo na Uniwersytecie Gdańskim

  • Katholieke Universiteit Leuven, Prawo Międzynarodowe

Specjalizacje
  • Opodatkowanie pracowników mobilnych

  • Opodatkowanie marynarzy i pracowników offshore

  • Doradztwa dla armatorów

  • Prawo ubezpieczeń społecznych

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej