close
Share with your friends

Bartłomiej Lachowicz

dyrektor, dział audytu

KPMG w Polsce

Bartłomiej Lachowicz jest biegłym rewidentem specjalizującym się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z międzynarodowymi, amerykańskimi oraz polskimi zasadami rachunkowości, głównie z sektora przedsiębiorstw przemysłowych ze specjalizacją w branżach: budownictwo i nieruchomości, motoryzacja, energetyka oraz petrochemia. Pracuje w KPMG od 2002 roku, gdzie kieruje licznymi zespołami badającymi jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, w tym badanie grup kapitałowych, których jednostki dominujące są notowane na GPW. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz szkolenia z zakresu metodyki badania sprawozdań finansowych.

Bartłomiej Lachowicz KPMG w Polsce

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister Ekonomii, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Uprawnienia

  • Biegły rewident

Dodatkowe informacje

  • Pracuje w KPMG od 2002 roku, gdzie kieruje licznymi zespołami badającymi jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)