Tomasz Kołodziejczyk

Tomasz Kołodziejczyk

Starszy menedżer, Financial Services

KPMG w Polsce

Tomasz dołączył do KPMG w styczniu 2011 roku. Jest starszym menedżerem w Grupie Doradztwa dla Sektora Finansowego odpowiedzialnym za projekty doradcze z zakresu rachunkowości, regulacji obowiązujących instytucje finansowe oraz doradztwa biznesowego. Podczas pracy w KPMG brał udział w wielu projektach doradczych, audytowych oraz due diligence związanych z procesami księgowymi i zarządzania ryzykiem oraz regulacji dotyczących instytucji finansowych. Tomasz jest kluczowym ekspertem KPMG w obszarze tematyki ESG / sustainability w odniesieniu do instytucji finansowych, poparte praktycznym doświadczeniem projektowym.

Edukacja i kwalifikacje
  • Magister ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek: Finanse i Rachunkowość

  • Magister ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek: Stosunki Międzynarodowe

Uprawnienia
  • Posiadacz certyfikatu Financial Risk Manager wydawanego przez Global Association of Risk Professionals

  • Posiadacz certyfikatu Sustainability and Climate Risk wydawanego przez Global Association of Risk Professionals

Dodatkowe informacje
  • Posiada certyfikaty Prince 2 Foundation i Agile PM

  • Passed CFA Level III