close
Share with your friends

Renata Kulpa

of Counsel, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

KPMG w Polsce

Renata Kulpa jest związana z KPMG od 1996 roku. Renata specjalizuje się w prawie pracy, prawie spółek, prawie bankowym i ubezpieczeń. Zajmuje się również problematyką przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Renata Kulpa doradza zarówno klientom rozpoczynającym działalność w Polsce, jak i tym o ugruntowanej pozycji na polskim rynku, w szczególności w wyborze najbardziej korzystnej formy prawnej, tworzeniu spółek, oddziałów i przedstawicielstw, a także w bieżących sprawach związanych z ich funkcjonowaniem. W toku dotychczasowej pracy uczestniczyła w wielu projektach dotyczących w szczególności nabycia przedsiębiorstw, łączenia oraz przekształcania spółek, analizach i przeglądach prawnych typu due diligence, a także procesach likwidacyjnych, restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Renata brała udział w procesach tworzenia banków i uzyskiwania zezwoleń dewizowych. Doradza w kwestiach związanych z bieżącą działalnością firm ubezpieczeniowych, banków i instytucji finansowych, w szczególności przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej produktów bankowych, ustanawiania zabezpieczeń, itp. Reprezentuje instytucje finansowe przed organami nadzoru finansowego we wszystkich sprawach związanych z ich działalnością.

Renata Kulpa
Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

  • Warszawa, PL
 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)