Renata Kucharska

Renata Kucharska

Partner Associate, Audyt Ogólny

KPMG w Polsce

Rozpoczęła pracę w KPMG w 2000 roku. Kieruje zespołami badającymi sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, sporządzane zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, w tym niemieckimi standardami raportowania i rachunkowości (German GAAP).

Edukacja i kwalifikacje
  • 1999: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek Finanse i Bankowość, Magister Ekonomii

  • 1999: Uniwersytet w Sztokholmie, Instytut Bankowości Międzynarodowej, Magister Nauk Społecznych (Zarządzanie Biznesem)

Uprawnienia
  • Biegły rewident

  • Chartered Certified Accountant (ACCA)

  • Członek ACCA

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej