close
Share with your friends
Michał Karwatka

Michał Karwatka

Partner Associate, Audyt Ogólny

KPMG w Polsce

Pracę w KPMG rozpoczął w 2008 roku. Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych według polskich i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz rozwoju systemów raportowania finansowego i zarządzania ryzykiem. W trakcie swojej kariery uzyskał wartościowe doświadczenie pracując również w Telekomunikacji Polskiej, gdzie zajmował się zagadnieniami związanymi z raportowaniem regulacyjnym, wyceną majątku oraz rozwojem modeli kalkulacji kosztów. Uczestniczył w projektach badania sprawozdań finansowych oraz doradztwa dla przedsiębiorstw różnych branż, w tym w szczególności branży energetycznej, infrastruktury i budownictwa, logistyki oraz dóbr konsumpcyjnych.

Edukacja i kwalifikacje
  • 1998: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Magister Zarządzania

Uprawnienia
  • Biegły rewident

  • Członek ACCA

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej