Marek Król

Marek Król

Partner Associate, Kancelaria D. Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

KPMG w Polsce

Marek Król jest radcą prawnym oraz partnerem w KPMG D.Dobkowski Spółka komandytowa. Specjalizuje się w prawie bankowym i transakcjach finansowych, w szczególności w transakcjach typu project finance, finansowaniu projektów inwestycyjnych, finansowaniu fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych i ofertach publicznych spółek, przede wszystkim w sektorach chemicznym, petrochemicznym i energetycznym. Doradzał na rzecz konsorcjów w związku z finansowaniem zakupu środków transportu lotniczego i przewozów morskich, leasingiem maszyn produkcyjnych w sektorze energetycznym, jak również w transakcjach zakupu ropy i paliw. Doradzał przy inwestycjach współfinansowanych przez EBI oraz EBOR, a także doradzał departamentom skarbu największych polskich banków w związku z wprowadzaniem instrumentów dłużnych rynku pieniężnego, funduszami sekurytyzacyjnymi i nabywaniem wierzytelności banków komercyjnych. Doradzał na rzecz polskich i zagranicznych banków w związku z finansowaniem różnych projektów budowlanych i mieszkaniowych w Polsce. Doradzał na rzecz HSBC Polska S.A. jako liderowi konsorcjum banków w udzieleniu finansowania jednemu z największych producentów artykułów spożywczych w Polsce oraz na rzecz Banku Pekao S.A. w finansowaniu centrów handlowych w Polsce budowanych przez jednego z największych polskich deweloperów. Doradzał na rzecz Grupy Lotos S.A. w zakresie strukturyzacji i innych aspektów prawnych dotyczących finansowania w kwocie 2 miliardów USD pozyskanego na rozwój rafinerii gdańskiej należącej do Grupy Lotos S.A. Marek doradzał przy finansowaniu projektów deweloperskich prowadzonych przez: Echo Investment S.A., Sando Investments Sp. z o.o., Restaura Sp. z o.o., Wilanów Investments Sp. z o.o., oraz PKO BP Inwestycje Sp. z o.o. Brał też udział w procesie szeregu emisji obligacji i weksli inwestycyjnych dla Banku Energetyki S.A. i PKO BP S.A. oraz w wielu transakcjach przygotowania emisji obligacji przez największe polskie miasta lub spółki do nich należące. Marek Król uzyskał tytuł magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji oraz tytuł magistra Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych. Mówi biegle po angielsku i niemiecku.

Pracował dla KPMG oraz czterech międzynarodowych firm prawniczych (White&Case, CMS Cameron McKenna, Chadbourne&Parke oraz Magnusson), gdzie kierował Departamentami Bankowości i Finansów.

Specjalizacja
Małe przedsiębiorstwa Obsługa dużych przedsiębiorstw Rynki krajowe Średni segment rynkowy
Edukacja i kwalifikacje
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

  • Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Uprawnienia
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej