close
Share with your friends
Konrad Kleszczewski KPMG w Polsce

dr Konrad Kleszczewski

Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

KPMG w Polsce

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym oraz prawnym. Przed dołączeniem do KPMG, współpracował z międzynarodowymi firmami doradczymi oraz kancelariami prawnymi. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych, podatkach międzynarodowych, cenach transferowych, prawie handlowym oraz prawie karno-skarbowym. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu, przeprowadzaniu i nadzorowaniu od strony prawnej i podatkowej kompleksowych procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym z wykorzystaniem rozwiązań lokalnych oraz międzynarodowych. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu przeglądów podatkowych i prawnych (zarówno ogólnych jak i nakierowanych na identyfikację określonych zagadnień) dla klientów z różnych sektorów przemysłu i usług, w szczególności z branży nieruchomościowej, samochodowej, logistycznej, IT, infrastrukturalnej oraz nowych technologii. Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz prawnego, a także wykładowcą na uczelniach wyższych.

Edukacja i kwalifikacje
  • Doktor Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  • Magister Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

Uprawnienia
  • Adwokat, Izba Adwokacka w Warszawie

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej