Jarosław Kawalec

Jarosław Kawalec

Partner Associate, Audyt Ogólny

KPMG w Polsce

Rozpoczął pracę w KPMG w Polsce w 2001 roku. Kieruje zespołami badającymi sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, sporządzane zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, w tym amerykańskimi standardami raportowania i rachunkowości (US GAAP).

Uprawnienia
  • Biegły rewident

  • Chartered Certified Accountant (ACCA)

  • Członek ACCA

  • Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA)

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej