close
Share with your friends
Dominika Koszlajda

Dominika Koszlajda

Starszy menedżer, Doradztwo Podatkowe, Tax Structuring

KPMG w Polsce

Zajmuje się planowaniem podatkowym uwarunkowanych gospodarczo restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz procesów tworzenia międzynarodowych i polskich struktur holdingowych dla podmiotów z różnych sektorów gospodarki, a także doradztwem podatkowym i prawnym na etapie wdrożenia. Prowadzi liczne projekty dotyczące wyboru modelu prowadzenia działalności przez przedsiębiorców zagranicznych na terytorium Polski, a także przez polskich przedsiębiorców rozpoczynających działalność za granicą. Wspiera klientów z Polski i z zagranicy w rejestracji na cele podatkowe oraz rozliczaniu podatku dochodowego (tax compliance). Bierze udział w postępowaniach z zakresu prawa podatkowego zarówno inicjowanych przez Klientów (postępowania nadpłatowe, wnioski o interpretację), jak i organy podatkowe (w wyniku przeprowadzanych czynności sprawdzających i kontroli).

Edukacja i kwalifikacje
  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Prawo

  • Uniwersytet Warszawski, University of Cambridge (BLC), Prawo brytyjskie i prawo Unii Europejskiej

Uprawnienia
  • Licencjonowany doradca podatkowy, nr wpisu 11210

Specjalizacje
  • Fundusze – zarówno w zakresie ich inwestycji, jak i działalności funduszy

  • Firmy rodzinne

  • Sektor budownictwa i nieruchomości (deweloperzy, firmy budowlane i produkcyjne)

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej