Mariusz Jurkiewicz

Mariusz Jurkiewicz

Starszy menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych

KPMG w Polsce

Jest adwokatem i doradcą podatkowym i starszym menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań spornych, w tym postępowań podatkowych, administracyjnych i cywilnych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i administracyjnymi wszystkich szczebli. Jego doświadczenie obejmuje również reprezentowanie klientów przed Sądami Powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym oraz Sądami Administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Edukacja i kwalifikacje
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Finanse i Bankowość, Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

  • Studia Doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej, Szkoła Prawa Niemieckiego przy WPiA UW, Szkoła Prawa Amerykańskiego przy WPiA UW

Uprawnienia
  • Adwokat od 2010 roku

  • Doradca podatkowy od 2007 roku

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej