close
Share with your friends
Michał Graczyk

Michał Graczyk

Senior Application Developer, Advisory, Data Intelligence Solutions

KPMG w Polsce

Michał Graczyk posiada ponad dwuletnie doświadczenie w konsultingu IT oraz ponad roczne w zakresie audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem. Wcześniej przez 2 lata zdobywał wiedzę w czołowych instytucjach rynku kapitałowego. Jako Application Developer w zespole Data Intelligence Solutions Michał jest odpowiedzialny za pełen proces wytwarzania aplikacji Microsoft Power Apps wspieranych rozwiązaniami chmurowymi Azure. Ponadto, był odpowiedzialny za wprowadzenie globalnych dobrych praktyk w zakresie błyskawicznego wytwarzania aplikacji. Michał brał również udział w szeregu projektów związanych z architekturą korporacyjną IT, w tym m.in. w zakresie analizy i dokumentacji istniejącej infrastruktury IT, projektowania baz danych podstawowych, czy dostosowywania systemów do nowych regulacji. Poza pracą, Michał jest wiceprezesem organizacji pozarządowej oraz prowadzi szkolenia z zakresu wytwarzania aplikacji i zarządzania projektami.

Edukacja i kwalifikacje
  • Student Ekonometrii i Informatyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

  • Student Informatyki na Wydziale Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Uprawnienia
  • Microsoft Certified: Power Apps + Dynamics 365 Developer Associate

  • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA: Business Intelligence Reporting)

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej