Marek Grzegorzewicz

Dyrektor, Business Advisory, Zespół Energii i Infrastruktury

KPMG w Polsce

Marek ma ponad 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu i wdrażaniu projektów dla sektora przemysłowego i energetycznego. Jego doświadczenie obejmuje projekty związane z wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej, ciepła i gazu, w tym realizacją strategii, fuzji i przejęć. Podczas swojej pracy Marek zdobył cenne doświadczenie pracując dla przedsiębiorstw produkcyjnych, sektora energetycznego i bankowości. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów w ramach strategii (np. Inwestycje energetyczne, fuzje i przejęcia, negocjacje i reorganizacja nabytych aktywów energetycznych, przemysłowe DD) oraz projekty łączące wiedzę finansową i transakcyjną (np. fuzje i przejęcia, IPO). Przed KPMG Marek pracował w Fortum Polska, jako dyrektor generalny ds. strategii. W tym czasie był odpowiedzialny za strategię i prowadzenie fuzji i przejęć na rynku polskim. Do jego obowiązków należało tworzenie strategii i badanie celów w zakresie nabywania, negocjacji i reorganizacji nabytych aktywów energetycznych, opracowywanie strategii rozwoju rynku ciepłownictwa w Polsce. Marek prowadził także projekty doradcze dla różnych firm energetycznych i ciepłowniczych, w tym restrukturyzację aktywów energetycznych, strategie CCGT, negocjacje z dostawcami, DD i wiodące inwestycje w modernizację aktywów. W trakcie swojej kariery zawodowej Marek zdobył cenne doświadczenie pracując dla dużych firm przemysłowych oraz jako dyrektor generalny w randze podsekretarza stanu Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

  • Energetyka i zasoby naturalne
  • Produkcja przemysłowa
  • Rynki krajowe
  • Usługi doradcze
  • Studia doktoranckie, Zarządzanie ryzykiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  • MBA, Business Administration and Management, Henley Business School

  • Magister, Mechanika i Budowa Maszyn, Politechnika Wrocławska

  • Od 2000 roku Honorowy Konsul Wielkiej Brytanii