close
Share with your friends

Iwona Galbierz-Sztrauch

partner, audyt instytucji finansowych, dział doradztwa księgowego

KPMG w Polsce

Iwona dołączyła do KPMG w 1999 roku. Posiada ona szerokie doświadczenie w obszarze badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych instytucji finansowych zarówno zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR) jak i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Ponadto, Iwona brała udział w wielu projektach doradczych dla dużych banków i instytucji finansowych, w tym spółek leasingowych, dotyczących zarządzania ryzykiem finansowym oraz wdrażaniem i doradztwem z zakresu Międzynarodowych Zasad Rachunkowości, w szczególności MSR 32/39 oraz MSSF 7. Iwona brała również udział w projektach w obszarze implementacji SOX 404 oraz przeglądach efektywności kontroli wewnętrznej. Co więcej, dysponuje bogatym doświadczeniem związanym z finansowymi procesami due dilligence podmiotów sektora finansowego, przeglądami detalicznych i korporacyjnych portfeli kredytowych oraz doradztwem księgowym. Była ponadto zaangażowana w procesy emisji instrumentów dłużnych w sektorze finansowym. Iwona dodatkowo prowadziła zajęcia w KPMG Business Academy na temat wybranych zagadnień księgowych i regulacyjnych.

Iwona Galbierz-Sztrauch

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister nauk ekonomicznych, Uniwersytet w Katowicach

Uprawnienia

  • Członek stowarzyszenia biegłych księgowych ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)

  • Biegły Rewident, Wielka Brytania

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)