Andrzej Gałkowski | KPMG | PL
close
Share with your friends

Andrzej Gałkowski

partner, usługi doradcze, zespół zarządzania ryzykiem finansowym

KPMG w Polsce

Andrzej Gałkowski dołączył do KPMG w 1999 roku. Jest Partnerem Zespołu Financial Risk Management (FRM) obejmującego zarządzanie ryzykiem rynkowym, kredytowym, regulacyjnym oraz modele biznesowe dla sektora finansowego w KPMG Polska. Andrzej odpowiada za realizację projektów w zakresie MSSF 9 , Basel III / CRR / CRD IV, modeli biznesowych (dynamic pricing, antychurn), MiFID II / MiFIR, BRRD, Solvency II, MSR 39, MSR 32, MSSF 2, MSSF 13, MSSF 7, rachunkowości zabezpieczeń, Rekomendacji P, Rekomendacji W, zmiennych składników wynagrodzeń, EMIR, AIFMD, UCITS IV, a także otwierania oddziałów banków zgodnie z EU paszportem i wsparcia w przygotowaniu do inspekcji KNF. Andrzej posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie projektów dot. ryzyka walutowego (FX), ryzyka stopy procentowej (IR), ryzyka towarowego (CERM), ryzyka płynności (liquidity) oraz ryzyka kredytowego. Ponadto odpowiedzialny jest za nadzór nad audytami obszarów treasury oraz departamentów ryzyka rynkowego w największych polskich bankach i spółkach giełdowych . Andrzej prowadzi także liczne szkolenia z zakresu: zarządzania ryzykiem finansowym oraz regulacyjnym, rachunkowości instrumentów finansowych (MSR 39 / IFRS 9) oraz wyceny instrumentów finansowych. Do jego klientów zaliczają się głównie duże i średnie banki oraz inne instytucje finansowe, w tym towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe i faktoringowe, instytucje zarządzające aktywami, a także podmioty z branży energetycznej. Andrzej prowadzi również liczne projekty w ramach FRM CEE.

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister, Finanse i Bankowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • M.Sc., International Finance and Investment, University of Derby

Uprawnienia

  • ACCA

Dodatkowe informacje

  • Andrzej aktywnie uczestniczy w konferencjach i seminariach dotyczących sektora bankowego oraz sektora energetycznego zarówno jako prowadzący, panelista, jak i uczestnik.

  • Jest autorem wielu artykułów w prasie branżowej z zakresu zarzadzania ryzykiem finansowym oraz instrumentów finansowych.

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij