Jarosław Fąfara

Jarosław Fąfara

Dyrektor, Audyt Ogólny

KPMG w Polsce

Pracę w KPMG rozpoczął w roku 2006. Posiada doświadczenie w zarządzaniu licznymi projektami związanymi z badaniem jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi, międzynarodowymi (MSSF) oraz amerykańskimi (US GAAP) standardami raportowania i rachunkowości.

Edukacja i kwalifikacje
  • 2004: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii. Tytuł Magistra Ekonomii

  • 2003: Stypendium na Uniwersytecie Ekonomicznym w Aalborg, Dania

Uprawnienia
  • Aplikant na biegłego rewidenta

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej