close
Share with your friends

Marcin Dymek

Partner, Audyt Instytucji Finansowych, Lider doradców dla sektora ubezpieczeniowego

KPMG w Polsce

Posiada 22 lata doświadczenia w obsłudze firm z branży finansowej, głównie zakładów ubezpieczeń. Jako Partner prowadzący badanie i kluczowy biegły rewident odpowiada za badanie statutowych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń sporządzonych według Ustawy o rachunkowości, jak również Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), pakietów konsolidacyjnych MSSF, a także sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń (SFCR). Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów due diligence oraz szeregu projektów doradczych dla sektora finansowego: wdrażanie MSSF (w tym MSSF 17), wdrażanie/przeglądy dostosowania do wymogów Solvency II, przeglądy operacyjne, przeglądy zgodności z przepisami, analiza i wsparcie w budowaniu projekcji biznesowych w potencjalnych obszarach rozszerzenia działalności ubezpieczyciela. Do jego klientów zaliczają się największe zakłady ubezpieczeń w Polsce. Ponadto, aktywnie współpracuje z Polską Izbą Ubezpieczeń przy wielu inicjatywach, np. organizacji i prowadzeniu corocznych konferencji tematycznych dotyczących zamknięcia roku dla ubezpieczycieli.

Marcin Dymek

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister ekonomii, Wydział Finansów i Bankowości, Uniwersytet Gdański

  • Stypendium programu Deutscher Akademischer Austauschdienst na Ludwig-Maximilian Universität München, Niemcy

Uprawnienia

  • Certyfikowany Polski Biegły Rewident

  • ACCA Fellow

  • Certyfikowany Audytor Wewnętrzny

Dodatkowe informacje

  • Marcin aktywnie uczestniczy w konferencjach i seminariach dotyczących sektora finansowego, a w szczególności sektora ubezpieczeniowego.

  • Udziela komentarzy do wielu artykułów w prasie branżowej z zakresu sektora ubezpieczeniowego.

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)