Marcin Dymek

Marcin Dymek

Partner, Audyt Instytucji Finansowych, Lider doradców dla sektora ubezpieczeniowego

KPMG w Polsce

Posiada ponad 23 lata doświadczenia w obsłudze firm z branży finansowej, głównie zakładów ubezpieczeń. Jako Partner prowadzący badanie i kluczowy biegły rewident odpowiada za badanie statutowych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń sporządzonych według Ustawy o rachunkowości, jak również Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), pakietów konsolidacyjnych MSSF, a także sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń (SFCR). Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów due diligence oraz szeregu projektów doradczych dla sektora finansowego: wdrażanie MSSF (w tym MSSF 17), wdrażanie/przeglądy dostosowania do wymogów Solvency II, przeglądy operacyjne, przeglądy zgodności z przepisami, analiza i wsparcie w budowaniu projekcji biznesowych w potencjalnych obszarach rozszerzenia działalności ubezpieczyciela. Do jego klientów zaliczają się największe zakłady ubezpieczeń w Polsce. Ponadto, aktywnie współpracuje z Polską Izbą Ubezpieczeń przy wielu inicjatywach, np. organizacji i prowadzeniu corocznych konferencji tematycznych dotyczących zamknięcia roku dla ubezpieczycieli.

Specjalizacja
Audyt Audyt wewnętrzny Małe przedsiębiorstwa Obsługa dużych przedsiębiorstw Rozszerzona sprawozdawczość audytów Rynki krajowe Rynki zagraniczne Wartość badania sprawozdań finansowych Zmiana audytu Średni segment rynkowy
Edukacja i kwalifikacje
  • Magister ekonomii, Wydział Finansów i Bankowości, Uniwersytet Gdański

  • Stypendium programu Deutscher Akademischer Austauschdienst na Ludwig-Maximilian Universität München, Niemcy

Uprawnienia
  • Certyfikowany Polski Biegły Rewident

  • ACCA Fellow

  • Certyfikowany Audytor Wewnętrzny

Dodatkowe informacje
  • Marcin aktywnie uczestniczy w konferencjach i seminariach dotyczących sektora finansowego, a w szczególności sektora ubezpieczeniowego.

  • Udziela komentarzy do wielu artykułów w prasie branżowej z zakresu sektora ubezpieczeniowego.

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej