Marcin Domagała KPMG w Polsce

Marcin Domagała

Partner ds. Zarządzania Ryzykiem, Audyt Ogólny

KPMG w Polsce

Rozpoczął pracę w KPMG w 1996 roku. Od 2006 roku pełni funkcję Partnera i Szefa Działu Audytu w biurze KPMG w Krakowie. W 2015 roku został Członkiem Zarządu KPMG Audyt Sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie i usługach poświadczających dla spółek krajowych i międzynarodowych z różnych branż, m.in.: chemicznej, metalowej, maszynowej, materiałów budowlanych, przetwórstwa surowców, samochodowej i spożywczej. Kieruje zespołami badającymi sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z polskimi standardami rachunkowości, MSSF, German GAAP oraz US GAAP. Pełnił również funkcje Partnera ds. Kontroli Jakości oraz Partnera ds. Raportowania wg MSSF podczas wielu audytów spółek notowanych na giełdzie.

Specjalizacja
Audyt Polityka państwa i zmiany przepisów Sektor chemiczny Standardy rachunkowości
Edukacja i kwalifikacje
  • Magister Ekonomii, Akademia Ekonomiczna, Kraków

  • Magister Nauk Społecznych, Zarządzanie Biznesem, Uniwersytet w Sztokholmie

  • Executive MBA - International Business, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paryż; Uniwersytet w Bristolu

Uprawnienia
  • Członek rzeczywisty (ACCA)

  • Biegły Rewident

  • Akredytowany IFRS Reviewing Partner and Transaction Service Partner

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej