close
Share with your friends

Richard Cysarz

partner, COO, dział audytu instytucji finansowych

KPMG w Polsce

Audytor sprawozdań finansowych banków, domów maklerskich oraz spółek leasingowych według Polskich Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Członek Izby Biegłych Rewidentów Walii i Anglii. Richard od ponad 15 lat zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych banków oraz instytucji finansowych w KPMG w Londynie i w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych, projektów due dilligence, transakcji i emisji papierów wartościowych sektora finansowego, projektów wdrażania SOX 404, audytu wewnętrznego, przeglądy kredytów detalicznych i korporacyjnych oraz zarządzanie ryzykiem kredytowym.

Richard Cysarz KPMG w Polsce
Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)