Marcin Czerwiński

Marcin Czerwiński

Supervisor, Doradztwo Podatkowe

KPMG w Polsce

Dołączył do KPMG w 2014 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w kancelarii prawnej w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktor nauk prawnych na podstawie rozprawy "Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych". W KPMG specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych i cenach transferowych. Uczestniczy także w projektach z zakresu planowania od strony prawno-podatkowej procesów reorganizacji przedsiębiorców oraz w obszarze kontroli, postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych. Jest autorem i współautorem artykułów naukowych i glos z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych, a także publikacji prasowych.

Edukacja i kwalifikacje
  • Doktor nauk prawnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • Magister prawa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uprawnienia
  • Radca prawny

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej