Maciej Chlewicki, menedżer, Zespół innowacji, ulg i dotacji

Maciej Chlewicki

Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG in Poland

Jest ekspertem w zakresie pomocy publicznej. Swoje doświadczenie w zakresie pomocy publicznej zdobywał początkowo w zespole R&D and Government Incentives w Deloitte. Doradzał zarówno międzynarodowym koncernom, jak i podmiotom działającym na rynku polskim. Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków z Funduszy Strukturalnych UE, środków krajowych, inicjatyw UE oraz ulg podatkowych na badania i rozwój. Posiada szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia na działalność B+R. Specjalizuje się także w analizie finansowej oraz metodach alokacji kosztów, obecnie ma status studenta ACCA. Specjalizuje się we współpracy z klientami z sektorów m.in.: branży chemicznej, zasobów naturalnych.

Edukacja i kwalifikacje
  • Magister Finansów i Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • Student ACCA

Uprawnienia
  • Uczestnik programu CFA

Specjalizacje
  • Pomoc publiczna

  • Innowacje

  • Ulgi i Dotacje

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej