close
Share with your friends

Wojciech Bieliński

starszy menedżer, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance

KPMG w Polsce

Wojciech dołączył do KPMG in 2007 roku. Do końca 2010 roku pracował w Departamencie Audytu Finansowego i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych. Na początku 2011 roku Wojciech dołączył do zespołu Audytu Wewnętrznego, Ryzyka i Zgodności. W nowym Departamencie Wojciech był i jest zaangażowany w prowadzenie wielu projektów związanych z audytem wewnętrznym, systemem kontroli wewnętrznej, identyfikacją i oceną ryzyka oraz mapowaniem, analizą i usprawnianiem procesów biznesowych. Wojciech zajmuje się również doradztwem w zakresie wdrożenia i utrzymania kompleksowego systemu zarządzania zgodnością (z ang. CMS – Compliance Management System) oraz wdrażaniem i testowaniem w ramach regulacji SOX404 oraz ISAE3402. Wojciech ma doświadczenie doradcze w wielu branżach, w tym w usługach finansowych, przemyśle naftowym i chemii, motoryzacji i FMCG.

Wojciech Bieliński

Zdjęcie Wojciecha Bielińskiego

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Specjalizacja: Bankowość, ubezpieczenia i rynki kapitałowe.

Uprawnienia

  • CIA status aktywny (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny)

  • Biegł rewident (aplikacja w toku)

Specjalizacje

  • Audyt wewnętrzny

  • System kontroli wewnętrznej

  • Zarządzanie ryzykiem

  • Compliance

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Połącz się z Wojciech

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)