close
Share with your friends

Klub Step Ahead

Klub Step Ahead

Step Ahead to nowy i dynamiczny Program dla studentek kierunków ekonomicznych i prawniczych.

Step Ahead to nowy Program dla studentek kierunków ekonomicznych i prawniczych

Klub Step Ahead skierowany jest do studentek, które chcą świadomie zaplanować swoją ścieżkę kariery. Chcemy, aby Klub był miejscem wymiany doświadczeń. Stawiamy na nieustanne poszerzanie kompetencji poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz motywujemy do ciągłego rozwoju. Organizujemy spotkania z doświadczonymi managerkami, które osiągnęły sukces w biznesie. Zmieniaj się i inspiruj do zmiany!

Współtworzeniem Klubu Step Ahead z ramienia studentów zajmują się wybrane w toku rekrutacji koordynatorki studenckie. To kreatywne dziewczyny z kilkunastu uczelni wyższych w Polsce, które swoją pasją i chęcią rozwoju potrafią zarazić także swoje koleżanki.

 

SZUKAMY KOORDYNATOREK KLUBU STEP AHEAD NA ROK AKADEMICKI 2019/2020!

Jak wziąć udział w rekrutacji?

 1. Zarejestruj się do Klubu Step Ahead poprzez formularz dostępny na dole strony (“autoryzacja”)
 2. Pobierz formularz rekrutacyjny
 3. Wypełniony formularz prześlij na: klubstepahead@kpmg.pl
 4. Przejdź pozytywnie weryfikację zgłoszenia i daj się poznać podczas telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Weź udział w obowiązkowym spotkaniu szkoleniowym koordynatorek.

Rekrutacja trwa do 16 czerwca 2019 r.

Jaka studentka może zostać koordynatorką Klubu Step Ahead?

 • I, II, III roku studiów pierwszego stopnia lub I, II, III, IV roku jednolitych studiów magisterskich studiująca kierunki ekonomiczne, prawnicze, zarządzanie, finanse lub inne nauki ścisłe,
 • z uczelni w: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi,
 • zaangażowana w różnego rodzaju stowarzyszenia, organizacje studenckie lub koła naukowe,
 • aktywna, kreatywna, komunikatywna, wykazująca cechy dobrego lidera,
 • zarażająca pasją i chęcią do rozwoju inne kobiety,
 • zainteresowana podjęciem pracy w branży audytorsko-doradczej,
 • dobrze posługująca się językiem angielskim.

Jakie są korzyści z pełnienia funkcji koordynatorki Klubu Step Ahead?

 • 2 certyfikowane szkolenia merytoryczne,
 • 3 e-learningi rozwijające kompetencje pożądane na rynku pracy,
 • możliwość dofinansowania projektu studenckiego, zgłoszonego w ramach comiesięcznego konkursu zachęcającego do realizacji studenckich inicjatyw związanych z obszarem działalności KPMG,
 • publikacje w magazynie Step Ahead,
 • indywidualne spotkania z ekspertami KPMG podczas wspólnych lunchy,
 • networking z kobietami biznesu oraz budowanie biznesowej sieci kontaktów,
 • bilety do teatru dające możliwość udziału w życiu kulturalnym,
 • voucher na konsultację w zakresie makijażu biznesowowego budującą świadomość własnego wizerunku,
 • spersonalizowane prezenty świąteczne wręczane na podstawie przesłanych listów marzeń,
 • certyfikat pełnienia funkcji koordynatorki Klubu Step Ahead.

Jakie są obowiązki koordynatorki Klubu Step Ahead?

 • promowanie działalności Klubu w swoim regionie,
 • realizacja projektów promocyjnych przy współpracy z działem marketingu i komunikacji KPMG,
 • reprezentacja Klubu w środowisku akademickim oraz podczas wydarzeń organizowanych przez Klub,
 • współredagowanie magazynu dla studentów „Step Ahead”,
 • dystrybucja materiałów informacyjnych i wizerunkowych Klubu na uczelniach wyższych,
 • uczestnictwo w spotkaniach pogłębiających wiedzę o firmie KPMG oraz działalności Klubu.

DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI KLUBU STEP AHEAD!

Jeśli chcesz brać udział w spotkaniach z kobietami biznesu, otrzymywać dostęp do bezpłatnych e-learningów jako Klubowiczka, to wystarczy, że zarejestrujesz się do Klubu wypełniając formularz (“autoryzacja”) znajdujący się na dole strony. Do Klubu Step Ahead można dołączyć przez cały rok.

Kto może wziąć udział w programie?

Klub Step Ahead powstał z myślą o młodych i ambitnych kobietach chcących zbudować silną markę własną i inspirować się wiedzą kobiet, które zajmują wysokie stanowiska w polskich firmach i w międzynarodowych korporacjach. Jednak Step Ahead to również klub otwarty dla wszystkich, którym bliskie są tematy równouprawnienia płci – zarówno w życiu jak i w biznesie. Klub łączy ludzi, których wyróżnia idea równości i przeciwdziałania dyskryminacji społecznej.

Jakie są korzyści dla Klubowiczek?

Motywujemy do świadomego zaplanowania swojej kariery. Chcemy, aby młode, otwarte na nowe wyzwania studentki mogły uczestniczyć w spotkaniach z kobietami biznesu, które wiedzą, że networking współcześnie ma wielkie znaczenie i często tworzy perspektywę do dalszego rozwoju. Rozwijamy kreatywność i cenimy otwartość na innowacje. Edukujemy. Nawiązujemy kontakty, które przetrwają lata.

 • dostęp do e-leraningów rozwijających kompetencje pożądane na rynku pracy,
 • szansa na publikację swoich artykułów w magazynie Klubu, który jest dystrybuowany na uczelniach w całej Polsce,
 • możliwość dofinansowania projektu studenckiego, zgłoszonego w ramach comiesięcznego konkursu zachęcającego do realizacji studenckich inicjatyw związanych z obszarem działalności KPMG,
 • bezpłatne zaproszenia na spotkania edukacyjno-networkingowe odbywające się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku,
 • newslettery z bieżącymi informacjami o działaniach Klubu i KPMG dedykowanych studentkom,
 • możliwość zdobycia nagród w specjalnych konkursach i akcjach dla Klubowiczek,
 • możliwość budowania sieć kontaktów biznesowych.