Departament Instytucji Finansowych w KPMG w Polsce specjalizuje się w usługach dla branży finansowej i obejmuje m.in. badanie sprawozdań finansowych oraz wykonywanie innych usług poświadczających, usługi aktuarialne, doradztwo księgowe, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym, regulacyjnym i kredytowym, a także strategiczne doradztwo w zakresie zarządzania, w tym w obszarze systemów IT. Przeprowadzane badania dotyczą zarówno sprawozdań jednostkowych zgodnych z PSR/MSSF, grupowych pakietów sprawozdawczych sporządzonych zgodnie z MSSF jak i sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń (SFCR). Przeprowadzane są także przeglądy due diligence oraz różnego rodzaju inne projekty doradcze. Departament składa się z kilku zespołów: Audit, Advisory (Accounting, Solutions Development, Management Consulting, Credit Risk, Market Risk, Regulatory) oraz Actuarial, w którym pracuję.

Jak to się stało, że jesteś dzisiaj w tym miejscu? Jak toczyła się Twoja droga zawodowa?

Pracę w KPMG rozpocząłem jako praktykant w zespole Aktuariatu w 2017 roku, bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich. Od tamtej pory brałem udział w badaniach sprawozdań finansowych oraz sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej największych w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych, a także spółek zagranicznych. Zdobywanie nowej wiedzy oraz doświadczenia podczas kolejnych projektów pozwoliło mi również na uczestniczenie w projektach doradczych.

Co należy do Twoich codziennych obowiązków?

Aktuariusz to ekspert z dziedziny szacowania ryzyka oraz oceny prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń losowych za pomocą metod analitycznych. Zawód aktuariusza związany jest głównie z branżą ubezpieczeń oraz planów emerytalnych. Głównymi zadaniami aktuariusza jest najczęściej ocena wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, kalkulacja ryzyka ubezpieczeniowego i rynkowego, a także wydawanie opinii na temat sprawozdań finansowych.

Pracę w Aktuariacie można podzielić na dwa okresy w trakcie roku. Jeden z nich przypada na październik – marzec, jest to czas wzmożonej pracy nad sprawozdaniami finansowymi instytucji finansowych, podczas którego ważnym obowiązkiem jest dopilnowanie wszystkich terminów związanych z danym badaniem, takimi jak przekazanie danych, wykonanie prac oraz właściwej dokumentacji. W okresie wiosenno-letnim, nasza praca skoncentrowana jest bardziej na projektach doradczych, rozwoju narzędzi biznesowych, a także zdobywaniu wiedzy w nowych obszarach.

Z rozwiązania jakiego wyzwania jesteś dumny?

W trakcie jednego z badań sprawozdania finansowego, które miało miejsce 2 lata temu jako zespół projektowy byliśmy zobligowani do weryfikacji wyliczenia pewnych wartości. Ograniczona ilość czasu jak i brak możliwości otrzymania wszystkich potrzebnych danych zmusiła nas do wymyślenia innych, niestandardowych metod analizy, które okazały się potem być skutecznymi, gdyż pozwoliły wykryć istniejące nieprawidłowości. Dzięki sprawnej organizacji pracy oraz kreatywnemu myśleniu udało się nam zakończyć zadanie z sukcesem.

Jaki był najbardziej satysfakcjonujący moment w Twojej karierze w KPMG?

Najbardziej satysfakcjonującym momentem dla mnie podczas pracy w KPMG był mój pierwszy projekt audytowy, podczas którego pełniłem rolę in-charga, czyli osoby odpowiedzialnej za realizację projektu i zespół projektowy. Nowe obowiązki z tym związane, jak i większy zakres odpowiedzialności wpłynęły na moje bardzo wysokie zaangażowanie, a także i lekką tremę by niczego nie przeoczyć. Pochwały managera projektu po ukończeniu prac były bardzo budujące.

Jaki dodatkowe, niestandardowe kwalifikacje, umiejętności są przydatne w pracy?

Praca w KPMG daje duże możliwości rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, zarówno poprzez pracę z bardziej doświadczonymi członkami zespołu, jak i przez liczne szkolenia, do których mamy dostęp. Uważam, że najważniejszą potrzebną umiejętnością jest zdolność do analitycznego myślenia i analizowania. Zdane egzaminy na Biegłego Rewidenta/Aktuariusza nie są niezbędne do pracy w tym dziale (dla stanowisk niższych niż managerskie), jednak na pewno mogą okazać się bardzo pomocne.

Czy w Twoim zespole panują wewnętrzne zwyczaje, które z Waszej inicjatywy wprowadziliście w życie?

Rozpoczynając pracę w KPMG byłem bardzo pozytywnie zaskoczony atmosferą, która panuje w zespole. Wszyscy byli bardzo pomocni podczas moich pierwszych dni w firmie, zarówno w kwestiach czysto korporacyjnych, jak i bezpośrednio związanych merytorycznie z pracą. Atmosfera pracy jest bardzo przyjazna, staramy się dość regularnie spotykać również poza godzinami pracy. Jedną z ciekawszych wprowadzonych inicjatyw było zapoczątkowanie corocznego wydarzenia - jedzenia pączków na czas w Tłusty Czwartek. Mam nadzieję, że również w przyszłym roku się ono odbędzie.

Wszystkie historie