close
Share with your friends

Wartości i misja

Wartości i misja

Nasze wartości definiują kim jesteśmy, co robimy oraz jak podchodzimy do naszej pracy.

Nasze wartości definiują kim jesteśmy, co robimy oraz jak podchodzimy do naszej pracy.

Dajemy przykład w każdej sytuacji działając tak, aby współpraca z Klientami układała się jak najlepiej.

Dajemy przykład w każdej sytuacji działając tak, aby współpraca z Klientami układała się jak najlepiej.

Współpracujemy ze sobą, korzystając z dotychczasowych doświadczeń i wiedzy naszych kolegów.

Szanujemy indywidualność. Cenimy pracowników za to, kim są, za ich wiedzę, umiejętności
i doświadczenie.

Przekazujemy rzetelne i sprawdzone informacje oraz pomagamy w interpretacji przepisów.

Dbamy o przejrzystość i wiarygodność informacji, aby nasza komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna była przejrzysta i wiarygodna.

Dbamy o społeczności lokalne i w miarę możliwości dostarczamy im potrzebne zasoby i wsparcie.

Ponad wszystko, nasze działania są spójne z naszymi wartościami. Nieustannie dążymy do utrzymania najwyższej jakości świadczonych usług oraz skrupulatnie przestrzegamy naszej niezależności.

Zobowiązanie pracowników KPMG do działania w zgodzie z zasadami etycznymi oraz do osiągania wysokiej jakości w pracy potwierdza Kodeks Postępowania „Global Code of Conduct”.