close
Share with your friends

Różnorodne możliwości rozwoju

Różnorodne możliwości rozwoju

Dbamy o rozwój naszych pracowników i stwarzamy ku temu różnorodne możliwości.

Dbamy o rozwój naszych pracowników i stwarzamy ku temu różnorodne możliwości.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, czerpiemy inspirację.

Dbamy o rozwój naszych pracowników poprzez umożliwienie im dostępu do różnorodnych form kształcenia w obszarach wiedzy zawodowej, jak i umiejętności społecznych. Dzięki różnorodnym projektom, każdy z pracowników ma okazję podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać nowe, bogate doświadczenie, co wpływa na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań Klientów.

Kwalifikacje zawodowe

Nauka metod badania sprawozdań finansowych, rachunkowości czy prawa podatkowego stanowi solidne przygotowanie do pracy i pozwala na uzyskanie formalnych uprawnień zawodowych. Naszym pracownikom umożliwiamy zdobycie kwalifikacji doradcy podatkowego, ACCA, CISA, CIMA, CIA, finansujemy także kursy przygotowawcze oraz wszystkie 4 sesje egzaminacyjne organizowane przez KIBR, umożliwiając tym samym uzyskanie kwalifikacji Polskiego Biegłego Rewidenta. Dodatkowo, pracując z nami skorzystasz ze szkoleń w zakresie skutecznych prezentacji, negocjacji w biznesie i innych umiejętności interpersonalnych. Z myślą o rozwoju naszych pracowników współfinansujemy także studia podyplomowe MBA oraz kursy językowe.

Dialogue

Naszym pracownikom pomagamy nie tylko w rozwijaniu ich umiejętności i poszerzaniu wiedzy, ale także w wyborze takiej ścieżki kariery, która będzie dla nich najbardziej odpowiednia. W tym celu korzystamy z wewnętrznego systemu ocen pracowniczych, Dialogue. Każdy pracownik KPMG ma swojego opiekuna – Performance Managera – który pomaga określić cele osobiste oraz zawodowe, ocenić postępy w ich osiąganiu, wspiera rozwój mocnych stron i pomaga zidentyfikować obszary rozwojowe. Twoim Performance Managerem będzie przełożony bądź starszy stażem kolega. Dzięki współpracy z nim możesz świadomie budować swoją karierę.

Globalny kapitał intelektualny

Pracownicy KPMG mają dostęp do kapitału intelektualnego firm członkowskich z całego świata. Na wyciągnięcie ręki mamy informacje o produktach i rynkach przygotowywane przez inne spółki KPMG na świecie oraz informacje i analizy pochodzące z takich źródeł jak: LexisNexis, Factiva, Emerging Markets, Information Service, Bloomberg, IJ Online, OneSource, Amadeus, The Economist Intelligence Unit, Thomson Research/Investext, Datamonitor, Business Monitor International, IBFD, Lex, LexPolonica czy Legalis. Działający w KPMG w Polsce zespół zarządzania wiedzą i badań rynkowych prowadzi dla pracowników liczne szkolenia z baz danych i serwisów informacyjnych oraz pomaga im w dotarciu do poszukiwanych informacji.